Dotacje UEWZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MOL SP. Z O.O. POPRZEZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ. PODDZIAŁANIE 3.3.3

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MOL NA RYNKU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH, MARKETINGOWYCH. PODDZIAŁANIA 1.5.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZINTEGROWANEGO INTELIGENTNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI KASTOMIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PERGOLI
Data publikacji: 25.09.2020
Data zakończenia: 05.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP:
– MASZYNY DO CIĘCIA ALUMINIUM POD KĄTEM 45 STOPNI
– PIŁY DO CIĘCIA DROBNYCH ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH
Data publikacji: 09.12.2019
Data zakończenia: 17.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP STANOWISK DO TESTOWANIA MARKIZ
Data publikacji: 28.03.2019
Data zakończenia: 05.04.2019

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁKI MOL, W RAMACH DZIAŁANIA 03.04.00. DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MOL SP. Z O.O. POPRZEZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ. PODDZIAŁANIE 3.3.3

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA PRZEDSIĘBIORCY NA RYNKU PERSPEKTYWICZNYM (rynek ukraiński)
Data publikacji: 20.09.2018
Data zakończenia: 28.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WEJŚCIA NA RYNEK PERSPEKTYWICZNY (UKRAINA)
Data publikacji: 05.09.2018
Data zakończenia: 13.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZDJĘĆ STUDYJNYCH
Data publikacji: 24.11.2017
Data zakończenia: 1.12.2017

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MOL SP. Z O.O. POPRZEZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ. PODDZIAŁANIE 1.4.1